top of page

Manfrotto 送舊迎新 Trade In 優惠!

現凡於萬成永成,於7月13日至 9月30日期間購買Befree Advance 各類炭纖腳架,並攜同任何品牌,結構完整並展開高度達一米或以上的舊腳架轉交同事回收, 完成購買後,到訪以下網址登記: http://bit.ly/2LxbeLM ,上傳已被註明的購買單據。 廠方核實後即會安排郵寄 Trade-in 的$400 超市現金禮券到府上!

數量有限,先到先得,送完即止! 無舊腳架trade,擔心唔夠著數?? 唔怕 ~

凡於7月13日至 9月30日期間購買任何 Manfrotto 或 National Geographic 產品, 1. 滿建議售價 $1,500,即送你Manfrotto 清潔套裝! 2. 滿建議售價$2,800 ,即送你 $100 超市禮券!(需經網上登記並上載有效發票) 3. 滿建議售價$2,800 ,並當中每件產品建議零售價須達建議零售價HK$500或以上,即可獲贈 Manfrotto NX系列迷李相機袋


所有優惠可以同時享用,推廣優惠換領禮品及現金券數量有限,送完即止。


【Manfrotto送舊迎新 Befree Trade-In計劃】

換領現金券條款及細則:

1. Manfrotto送舊迎新 Trade-In計劃推廣期為由2019年7月13日起至2019年9月30日。

2. 登記換領現金券日期由2019年7月13日起至2019年10月4日

3. 顧客必須在推廣期內於指定特約經銷商購買指定型號MKBFRTC4-BH、MKBFRTC4GT-BH或MVKBFRTC-LIVE,方合資格參加此推廣活動。

4. 舊有的三腳架品牌不限,但全開高度必須達1米或以上。

5. 於指定特約經銷商購買Befree Advanced 碳纖維旅行三腳架套裝 (MKBFRTC4-BH)、 Befree GT碳纖維旅行三腳架套裝 (MKBFRTC4GT-BH) 或Befree Live Carbon 碳纖維反摺式攝錄三腳架套裝 (MVKBFRTC-LIVE),並帶同合乎資格的三腳架到指定特約經銷商,經網上登記即可獲贈HKD400超市現金禮券(下稱「現金券」),現金券數量有限,送完即止。

6. 有關工作人員擁有評估顧客用作回收之三腳架的狀態及審批該等產品是否適合回收的權利。

7. 在任何情況下,交易一經完成,已回收之三腳架一概不予退回。 8. 威泰克影像(香港)有限公司將不負責任何因是次回收三腳架安排導致之財物損失。

9. 所有貨品以建議零售價及單一發票計算。

10. 現金券會於登記換領現金券日期結束後,十個工作天以郵寄方式送出。

11. 顧客須提供真實姓名、電郵地址及郵寄地址。如因資料不足或不符而導致本公司無法聯絡得獎者,本公司對相關的損失概不負責。

12. 在任何情況下,是次活動所送出之現金券不可兌換現金或其他禮品。

13. 現金券受條款及細則限制及約束,有關條款及細則,請參閱現金券背頁。

14. 任何影印副本、手寫及重印之商戶發票恕不接受。

15. 簽賬交易不包括已取消、退款、偽造或未誌賬的交易。

16. 本推廣活動只接受指定特約經銷商發給顧客之商戶消費單據正本,並須有該經銷商的公司印於單據上。

17. 經銷商消費單據必須清楚列明商戶名稱及簽賬日期、交易金額及消費項目,如未能上載完整單據或未能完成填妥表格所需的要求,不論任何原因,顧客不可換領現金券。

18. 現金券於送出後若有遺失或損毀,恕不補發。

19. 顧客如有任何舞弊或欺詐行為,威泰克影像(香港)有限公司將即時取消其換領資格及保留追究之權利,並保留因顧客被取消換領資格而收回有關現金券之權利。

20. 如有任何爭議,威泰克影像(香港)有限公司保留最終決定權。

21. 本公司保留權利可隨時修改本計劃任何條款及細則、更改或終止本計劃而毋須預先通知。22. 登記換領現金券表格:http://bit.ly/2LxbeLM 【Manfrotto & National Geographic 夏日三重賞】

活動條款及細則:

1. Manfrotto & National Geographic 夏日三重賞計劃推廣期為由2019年7月13日起至2019年9月30日。

2. 換領禮品(Manfrotto清潔套裝及Manfrotto NX系列迷李相機袋MB NX-P-IGY-2) 有效期由2019年7月13日起至2019年9月30日。

3. 登記換領現金券日期由2019年7月13日起至2019年10月7日。

4. 所有逾期換領恕不受理。

5. 推廣優惠必須以電腦打印的單一發票計算。

6. 顧客必須在推廣期內於指定特約經銷商購買品牌Manfrotto及 National Geographic產品或消費滿指定金額,方合資格參加此優惠活動。

7. 優惠一:凡於活動推廣期內購買Manfrotto或 National Geographic產品滿建議零售價HK$1500,即可獲贈Manfrotto清潔套裝乙份。

8. 優惠二:凡於活動推廣期內購買Manfrotto或National Geographic產品滿建議零售價HK$2800,經網上登記並上載有效發票,即可獲贈HKD100超市現金禮券(下稱「現金券」)。

9. 優惠三:凡於活動推廣期內購買Manfrotto或National Geographic的相機袋及三腳架滿建議零售價HK$2800,當中每件產品建議零售價須達建議零售價HK$500或以上,即可獲贈 Manfrotto NX系列迷李相機袋(MB NX-P-IGY-2) 乙個。

10. 所有優惠可以同時享用,推廣優惠換領禮品及現金券數量有限,送完即止。

11. 登記換領現金券表格:http://bit.ly/2XjAfRW

12. 現金券會於登記換領現金券日期結束後十個工作天以郵寄方式送出。

13. 顧客須提供真實姓名、電郵地址及郵寄地址。如因資料不足或不符而導致本公司無法聯絡得獎者,本公司對相關的損失概不負責。

14. 任何影印副本、手寫及重印之商戶發票恕不接受。

15. 簽賬交易不包括已取消、退款、偽造或未誌賬的交易。

16. 本推廣活動只接受指定特約經銷商發給顧客之商戶消費單據正本。

17. 經銷商消費單據必須清楚列明商戶名稱及簽賬日期、交易金額及消費項目,如未能出示完整單據,不論任何原因,顧客不可換領禮品。

18. 在任何情況下,是次活動所送出之現金券不可兌換現金或其他禮品。

19. 現金券受條款及細則限制及約束,有關條款及細則,請參閱現金券背頁。

20. 現金券於送出後若有遺失或損毀,恕不補發。

21. 顧客如有任何舞弊或欺詐行為,威泰克影像(香港)有限公司將即時取消其換領資格及保留追究之權利,並保留因顧客被取消換領資格而收回有關現金券之權利。

22. 如有任何爭議,威泰克影像(香港)有限公司保留最終決定權。

23. 本公司保留權利可隨時修改本計劃任何條款及細則、更改或終止本計劃而毋須預先通知。

Comments


您即將註冊,並將會接收產品消息和電子通訊。一旦完成註冊,即表示您同意我們的隱私權政策,您亦可以隨時選擇退出訂閱。

bottom of page