top of page

虎年將至,虎虎生威!


2022 年賀年特選限定套裝現已登場!多款指定相機及配件套裝特惠價發售,個別套裝,仲有一系列實用配件贈品送贈!帶同屋企舊有器材黎門市 Trade-in,即幫你去舊迎新,慳得更多!買得更抵! SONY 產品:

Nikon:

Fujifilm:

Canon :


想知多D,即趁呢個農歷新年假期前,黎我地門市查詢最新優惠詳情啦!

Σχόλια


您即將註冊,並將會接收產品消息和電子通訊。一旦完成註冊,即表示您同意我們的隱私權政策,您亦可以隨時選擇退出訂閱。

bottom of page