top of page

Z系列,新鏡首發限時優惠


由即日起至4月30日,於萬成永成攝影器材購買 /預訂 上述 Nikkor Z 24-70mm f2.8S 或 Nikkor Z 14-30mm f4 S,即送你額外82mm NC保護濾鏡,完成網上保修登記仲送你額外多一年原廠保養添! 預訂網址: Nikkor Z 24-70mm f2.8S 即到 https://bit.ly/2Km6fyN Nikkor Z 14-30mm f4S 即到 https://bit.ly/2uWXj8u

條款及細則

· 顧客於上列發售日期至2019年4月30日期間,於萬成永成攝影器材購買指定鏡頭,可享是次推廣優惠

· 顧客須於2019年5月19日或之前,登入 www.nikonwarranty.com.hk,完成產品保修登記,可獲額外一年原廠保修服務

· 額外一年原廠保修服務由尼康香港顧客服務中心提供,並受有關條款及細則約束

· 每支購買的指定鏡頭只可於是次推廣活動獲贈禮品一次

· 此推廣活動只限於顧客購買作個人使用,並不可用作轉售用途

· 禮品數量有限,送完即止

· 以上禮品價值以建議零售價計算

· 所有禮品或相關部份均不含任何現金兌換價值、不可退換及不可轉換其他產品

· 如有任何爭議,尼康香港有限公司保留最終決定權

· 推廣詳情,請向售賣店員查詢或瀏覽 www.nikon.com.hk 禮品數量有限,先到先得,送完即止。 #Nikon #NikonHK #SLine #2470mmf28s #1430mmf4s #萬成攝影器材 #永成攝影器材 #送filter #送多一年保養

Comentarios


您即將註冊,並將會接收產品消息和電子通訊。一旦完成註冊,即表示您同意我們的隱私權政策,您亦可以隨時選擇退出訂閱。

bottom of page